Team

Staff

 Professor
Hiroaki Misawa
misawa@es.hokudai.ac.jp
Associate Professor
Kosei Ueno
k-ueno@es.hokudai.ac.jp
 Assistant Professor
Tomoya Oshikiri
oshikiri@es.hokudai.ac.jp

Postdoctorate

Project Assistant Professor
Sun Quan
quansun@es.hokudai.ac.jp
Postdoctorate
Hiyori Uehara
hiyori@es.hokudai.ac.jp
Postdoctorate
Shi Xu
shixu@es.hokudai.ac.jp
Postdoctorate
Li Jie
lijie@es.hokudai.ac.jp
Research Assistant
Yuko Mori
y-tsuna@es.hokudai.ac.jp
collaborative researcher

Vanagas Edigius
vanagas@lasersystems.co.jp

collaborating researcher
Hongchun Liu
liu@asersystems.co.jp
collaborating researcher
Masayuki Hayashida
hayashida@lasersystems.co.jp

Secretary

Secretary
Yumiko Yamaguchi
yamaguch@es.hokudai.ac.jp
Secretary
Keiko Anzaii
keikoserendipper@es.hokudai.ac.jp

Graduate Student

情報科学研究科 D3
Yu-Qing Zhong
zhong@es.hokudai.ac.jp
情報科学研究科 D1
Han Yu
yuhan@es.hokudai.ac.jp
情報科学研究科 D1
Guo Jing-Chun
guojingchun2007@es.hokudai.ac.jp
情報科学研究科 D1
Ahamed Shalan
a.shalan@es.hokudai.ac.jp
情報科学研究科 M2
Keisuke Nakamura
k-nakamura@es.hokudai.ac.jp
情報科学研究科 M1
Yang XiaoLong
yxiaol@es.hokudai.ac.jp
情報科学研究科 M1
Hiroki Sawayanagi
sawayanagi@es.hokudai.ac.jp
情報科学研究科 M1
Ririka Masunaga
riri-msng@es.hokudai.ac.jp

Undergraduate Student

工学部4年

 • Takeshi Mikami
 • Kotaro Nakagawa
 • Takumi Ito
 • Ryohei Takakura
 • Shouhei Yamashita

Former Student

北海道大学大学院 博士後期課程 修了

 • Toshiaki Kondo
 • Masayuki Hayashida
 • Seet Kock Khuen
 • Naoki Murazawa
 • Yoshiaki Nishijima
 • Yukie Yokota
 • Monirul Isram
 • Zheyu Li
 • Shi Xu

北海道大学大学院 修士課程 修了

 • Toshiyuki Shibuya
 • Kouichi Nishimura
 • Tomomi Takahashi
 • Kenta Kannari
 • Masahiro Mino
 • Satoaki Takabatake
 • Yasufumi Nishi
 • Go Araki
 • Shintarou Ikegaya
 • Wataru Ebina
 • (Akari Tanaka)
 • Daisuke Aoyo
 • Hidenori Asahi
 • Masamitsu Muto
 • Yuki Kotake
 • Yuki Matsuzuka
 • Yoshiomi Kamata
 • Sho Nozawa
 • Takaya Tokiwa

北海道大学工学部 卒業

 • Youhei Okada
 • Akifumi Suyama
 • Hirotetsu Miyamoto
 • Shigekatsu Mogi
 • Hiroki Katoh
 • Shogo Tanaka
 • Mitsuhiro Nakatani
 • Kei Nakanishi
 • Chen Liang
 • Tatsunori Ishii
 • Hiroto Yaza
 • Ririka Masunaga

徳島大学博士後期課程 大学院工学研究科

 • Kazuhiko Yamasaki
 • Takao Masuda
 • Sun Kai
 • Hongchun Liu
 • Jia-yu Ye
 • Ying Xu
 • Mitsuru Watanabe
 • Toru Takasone
 • Toshimasa Takahashi
 • Masafumi Miwa

徳島大学修士課程 大学院工学研究科

 • Naoki Mukai
 • Makoto Horiyama
 • Yuji Kawagishi
 • Ryosuke Wakaki
 • Kunihiko Fujiwara
 • Masaya Shikata
 • Naotsugu Honda
 • Yasuyo Takeyama
 • Hidenori Aoki
 • Takeshi Kawakami
 • Hideki Kawata
 • Hirinobu Miki
 • Satoshi Ota
 • Hidekazu Ishii
 • Koichi Fukuda
 • Naoya Ikemoto
 • Ichiro Hassegawa
 • Yoshio Arisawa
 • Takao Masuda
 • Shoji Shinohara
 • Masahiro Shiota
 • Toshiaki Kondo
 • Masayuki Hayashida
 • Takatomi Fujine
 • Shunsuke Minato
 • Ryouichi Waki
 • Yoichiro Hara
 • Kenro Yamawaki
 • Hiroki Okuno
 • Naoki Murazawa
 • Hiroyuki Murata
 • Yusuke Tabuchi
 • Akinobu Kondo
 • Takahiro Ebisui
 • Noriyuki Kujime
 • Yoshiyuki Tagawa

徳島大学工学部

 • Kazuyuki Izawa
 • Takamitsu Tadano
 • Hiroya Ikushima
 • Atsushi Ishizaki
 • Makoto Yamamoto
 • Takanori Dehara
 • Takahiko Kadowaki
 • Tomonobu Tokunaga
 • Toru Taruki
 • Shinya Komatsu
 • Akira Hayashi
 • Takashi Hirota
 • Hiroshi Tsuchiyama
 • Tadashi Arimochi
 • Yuji Yamachoushi
 • Yoshiyuki Tagawa
 • Shozo Asaoka
 • Kazushi Matsushita
 • Hideyori Tsugiyama
 • Shuichi Somura
 •  Junichi Yokoyama

Postdoctorate Staff

 • Naoki Murazawa
 • Saulius Juodkazis
  (Swinburne University of Technology)
 • Vygantas Mizeikis
  (静岡大学)
 • Vygandas Jarutis
 • Yoshihiko Tanamura
  (山形県立山形北高等学校)
 • Shigeki Matsuo
  (徳島大学)
 • Dr.Andrius Mareinkevieius
  (Max Planck 研究所)
 • Dr.Akira Yamaguchi
  (東北大学大学院理学研究科化学専攻)
 • Dr.Kazuhiko Yamazaki
  (ソニー(株))
 • Dr.Fumika Oi
 • Dr.Hiroyo Segawa
  (東京工学大学大学院理工学研究科物理科学専攻)
 • 孫 洪波 博士
 • Wang Li (Zhejiang University)
 • Dr. Zhou Shieng
 • Dr. Gao Shuyan
 • Dr. Wu Botao
 • Dr. Yoshiaki Nishijima
  (横浜国立大学)
 • Dr.Yukie Yokota
 • Tobias Rupert Geldhause
 • 椎谷 由紀子
 • Dr. Lee Kuang-Li
 • Dr. Zhang Youzhuan
 • Teng Yu(Zhejiang University)
 • 北村 三佳
 • Dr. Chen Qidai
 • Dr.Olivier Lecarme
 • Hiroko Ito
 • Wakako Nakano
 • Dr. Worawut Khunsin

Administrative Staff

 • Rumiko Kobayashi
  北海道大学
 • Sugawara Yukiko
  北海道大学
 • Yajima Yumi
  北海道大学
 • Higuchi Miho
  北海道大学
 • Watanabe Michi
  北海道大学
 • Tsuji Makiko
  CREST(北大)
 • Kawabata Atsuko
  CREST(北大)
 • kita Yoko
  徳島大学
 • Morie Kyoka
  徳島大学
 • Endo Sayoko
  CREST(徳島大学)
 • Takagi Yoko
  CREST(徳島大学)
 • atsuta Manami
  CREST(北大)
 • Fukuda Kumi
  CREST(北大)

Last updated : 2014/10/29